Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Phần mềm quản lý, đăng ký xử lý sự cố
 
KS. Nguyễn Trường Giang
 
04/2017
 
Công nghệ thông tin
 
Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long
 
UBND tỉnh Vĩnh Long
 
 
 

Khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sự cố tại trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông, khảo sát một số biểu mẫu báo cáo, khảo sát nhu cầu xử lý sự cố, khảo sát yêu cầu người dùng trong việc triển khai phần mềm mới qua đó nắm bắt được tình hình hiện trạng, nhu cầu, quy trình xử lý trong tiếp nhận và xử lý sự cố và tin học hóa để thực hiện đề tài.
 
20180523071749_VLG.CS033.2017-0000170.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 24 khách Trực tuyến