Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng các chỉ tiêu chất lượng thóc, gạo bằng hình ảnh theo tiêu chuẩn Việt Nam
 
ThS. Ngô Xuân Hoàng
 
05/2017
 
Văn hóa xã hội
 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
 
UBND tỉnh Vĩnh Long
 
 
 

Xây dựng các chỉ tiêu chất lượng thóc, gạo bằng hình ảnh nhằm thể hiện rõ các chỉ tiêu chất lượng được kiểm tra, giúp cho việc phân tích đánh giá chính xác, đồng bộ hơn chất lượng thóc gạo hiện nay.
 
20180525085426_VLG.CS038.2017-0000175.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến