Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến nước tưới và tính chất hóa học đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh long
 
ThS. Võ Thanh Phong
 
04/2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
 
UBND tỉnh Vĩnh Long
 
 
 

Đề tài bước đầu sẽ giải quyết các vấn đề trên ở phạm vi cấp huyện và mở ra một hướng nghiên cứu sâu trong toàn tỉnh nhằm chủ động ứng phó với Biến đổi khí hậu và có những giải pháp thiết thực cho sự phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh.
 
20180525090153_VLG.CS039.2017-0000176.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 23 khách Trực tuyến