Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu giải pháp tăng cường đầu tư hạ tầng thủy lợi phục vụ các vùng trồng màu chuyên canh trên địa bàn huyện An Phú
 
TS. Bùi Việt Hưng
 
12/2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm Nghiên cứu Thủy nông và Cấp nước (Viện Khoa học Thủy Lợi miền Nam)
 
 
 
Khá
 

Mục tiêu đề tài: đề xuất giải pháp thủy lợi phục vụ vùng trồng màu chuyên canh hiệu quả đảm bảo thời gian và không gian, chi phí thấp; làm cơ sở khoa học phục vụ công tác đầu tư hạ tầng thủy lợi vùng chuyên canh cây màu tại huyện An Phú.

Nội chung thực hiện:

- Thu thập, điều tra, đánh giá phân tích hiện trạng sản xuất, hạ tầng thủy lợi, thực trạng tưới và nguồn nước trên các vùng chuyên canh cây màu huyện An Phú

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp về hạ tầng thủy lợi sử dụng hiệu quả nguồn nước mặt phục vụ các vùng chuyên canh cây màu hướng tới phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao huyện An Phú.

- Thiết kế quy hoạch 01 mô hình mẫu ứng dụng các giải pháp về hạ tầng thủy lợi hiệu quả phục vụ sản xuất cho vùng chuyên canh rau màu tại xã Khánh An với quy mô 240 ha.

- Hội thảo khoa học đề tài.

Sản phẩm đề tài:

- Các báo cáo: Báo cáo tổng hợp; Báo cáo tóm tắt; Báo cáo đánh giá hiện trạng hạ tầng thủy lợi và nguồn nước trên các vùng trồng màu huyện An Phú; Báo cáo giải pháp khoa học công nghệ về hạ tầng thủy lợi và mô hình quản lý nguồn nước phục vụ công tác đầu tư cho vùng rồng màu chuyên canh huyện An Phú; Báo cáo thiết kế quy hoạch 01 mô hình mẫu ứng dụng giải pháp về hạ tầng thủy lợi hiệu quả phục vụ sản xuất chuyên canh cây màu tại xã Khánh An, quy mô 240 ha;

- 05 bản thiết kế và 29 báo cáo chuyên đề có liên quan các nội dung nghiên cứu đề tài;

- 02 bài báo khoa học đăng tạp chí khoa học chuyên ngành liên quan kết quả nghiên cứu.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 25 khách Trực tuyến