Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án Ứng dụng máy tách màu anysort C640 trong dây chuyền chế biến để nâng cao chất lượng gạo thành phẩm
 
Huỳnh Văn Hòa
 
5/2018
 
Công nghiệp - TTCN - Chế biến
 
Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phát
 
 
 
Khá
 

Nội dung thực hiện dự án gồm một số nội dung chính như sau:

Nội dung 1: Giới thiệu chung về các công nghệ, thiết bị mới có liên quan hiện có trong và ngoài tỉnh, trên cơ sở đó lựa chọn thiết bị Máy tách màu AnySort C640, đơn vị cung cấp Công ty TNHH TM&DV DTC.

Nội dung 2: Mô tả sơ đồ quy trình công nghệ, thiết bị dự kiến áp dụng tại đơn vị, lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị, công nghệ đầu tư cho dự án.

Nội dung 3: Nghiên cứu triển khai lắp đặt, vận hành thử nghiệm ghi nhận thông số kỹ thuật và đánh giá kết quả thực hiện.

Nội dung 4: Báo cáo tổng kết dự án.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 5 khách Trực tuyến