Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án “Tập huấn và xây dựng mô hình trình diễn trồng nấm rơm từ nguyên liệu rơm phối trộn lục bình”
 
KS. Lương Mỹ Phương
 
6/2018
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân
 
 
 
Khá
 

Mục tiêu chung thực hiện dự án là Chuyển giao kỹ thuật mô hình trồng nấm rơm từ nguyên liệu rơm phối trộn lục bình nhằm duy trì và phát triển nghề trồng nấm rơm, giải quyết việc làm cho nguồn lao động nhàn rỗi tại địa phương, tăng thêm thu nhập cho người trồng nấm rơm. Đồng thời góp phần tăng thêm nguồn lợi ích bảo vệ môi trường tránh được những tác hại xấu do lục bình đem lại tại vùng đất Phú Tân
Ngoài ra, dự án còn đào tạo, tập huấn cho 30 nông dân trên địa bàn huyện và xây dựng hai mô hình trình diễn trồng nấm rơm từ nguyên liệu rơm phối trộn lục bình: một mô hình trồng nấm ngoài trời với diện tích 200 m2; một mô hình trồng nấm trong nhà với diện tích 80 m2. Trong đó, mục tiêu cụ thể dự án là:

- Đào tạo cho 30 nông dân về kỹ thuật trồng nấm rơm từ nguyên liệu rơm phối trộn lục bình.

- Xây dựng 02 mô hình trồng nấm rơm từ nguyên liệu 50% rơm phối trộn 50% lục bình cho 02 hộ nông dân, bao gồm:

+ Xây dựng 01 mô hình trồng nấm rơm ngoài trời với diện tích là 200 m2, trồng 01 vụ với 03 tháng, sản lượng nấm tươi thu được là 261 kg/ 1.800 kg nguyên liệu khô, chiếm tỷ lệ 14,5%/ 20 kg nguyên liệu khô.

+ Xây dựng 01 mô hình trồng nấm rơm trong nhà với diện tích là 80 m2, trồng 01 vụ với 03 tháng, sản lượng nấm tươi thu được là là 270 kg/ 1.350 kg nguyên liệu khô, chiếm tỷ lệ 20 %/ 20 kg nguyên liệu khô.

Nội dung thực hiện dự án gồm 2 nội dung chính như sau:

- Nội dung 1: Tập huấn kỹ thuật mô hình trồng nấm rơm từ nguyên liệu rơm phối trộn lục bình cho 30 nông dân/ 05 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Tân.

- Nội dung 2: Xây dựng 02 mô hình trình diễn trồng nấm rơm từ 50% nguyên liệu rơm phối trộn 50% nguyên liệu lục bình.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến