Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm hoa giống và hoa chậu trong nhà lưới có mái lợp plastic”
 
Phan Minh Mẫn
 
4/2018
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Hộ sản xuất giống hoa Phan Minh Mẫn (huyện Châu Thành)
 
 
 
Khá
 

Mục tiêu chung thực hiện dự án là Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm hoa giống và hoa chậu trong nhà lưới có mái lợp plastic” là việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất thử nghiệm hoa giống và hoa chậu nhằm tăng năng suất và chất lượng cây giống, ổn định lịch thời vụ sản xuất cho cơ sở, ổn định công ăn việc làm cho người nông dân, thu nhập tăng dần cho hoạt động dịch vụ trong nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu thực tiển về cây giống hoa của thị trường và nhất là ứng dụng được các thành tựu nông nghiệp công nghệ cao tại nông thôn như: Hệ thống tưới tự động, kết hợp chủ động với sự che chắn của các loại lưới phủ và có không gian thoáng mát cho công nhân làm việc trong môi trường sạch đẹp.
Trong đó, mục tiêu cụ thể dự án là:

- Xây dựng 02 nhà lưới diện tích 1.000m2/nhà, sản xuất 1,2 triệu cây hoa giống và 15.000 chậu hoa/năm, hiệu quả kinh tế tăng ít nhất 30% so với mô hình cũ.

- Hoàn thiện 02 quy trình kỹ thuật sản xuất hoa giống và hoa chậu cho 02 chủng loại hoa.

Nội dung thực hiện dự án gồm 2 nội dung chính như sau:

Nội dung 1: Xây dựng 02 nhà lưới có mái che di động (cột sử dụng sắt ống tráng kẽm, mái sử dụng sắt hộp tráng kẽm và lợp plastic) diện tích 1.000 m2/nhà:

Giai đoạn 1: Xây dựng nhà lưới thứ 1

- Thiết kế bản vẽ cho khung nhà lưới; hệ thống tưới và thoát nước mưa;

- Thiết kế giàn để bầu giống hoa và trang nền.

- Chuẩn bị nguyên vật liệu cần thiết cho quá trình thi công trang nền, tiến hành gia công và lắp đặt bộ khung hộp kẽm theo thiết kế, vận hành thử nghiệm đưa vào sử dụng hệ thống giàn giá và hệ thống tưới phun tự động.

- Đánh giá các thông số kỹ thuật của nhà lưới; kích thước giàn khung hộp kẽm theo như thiết kế và vật tư dự trù cho (1000m2).

- Lắp ráp giàn tưới phun và thoát nước.

- Đưa vào vận hành quy trình làm giống hoa, ít nhất là 02 chủng loại hoa.

- Kết quả cho giai đoạn 1 là giàn khung hộp kẽm, giàn tưới phun và quy trình làm giống hoa của 02 chủng loại.

Giai đoạn 2: Xây dựng nhà lưới thứ 2

- Tiến hành lắp ráp khung và giàn tưới phun, thoát nước.

- Hoàn thiện các quy trình trồng hoa chậu cho 02 chủng loại hoa.

- Kết quả đưa vào thị trường tiêu thụ.

Nội dung 2:

- Hoàn thiện 02 quy trình kỹ thuật sản xuất hoa giống và hoa chậu cho 02 chủng loại hoa.

- Tổ chức hội thảo tổng kết dự án để nhân rộng kết quả thực hiện dự án với 50 đại biểu tham dự.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến