Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
“Nghiên cứu quản lý nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy tại rừng tràm Trà Sư, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, An Giang”
 
KS. Trần Phú Hòa
 
04/2018
 
 
Chi cục Kiểm Lâm An Giang
 
 
 
Khá
 

Nghiên cứu chế độ quản lý nước phù hợp đảm bảo an toàn vùng rừng tràm Trà Sư nhằm bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên và phục vụ khai thác du lịch.

Một số kết quả nổi bậc như:

- Kết quả đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học cho thấy Trà Sư hiện có 159 loài thực vật bậc cao, 42 loài cá, 55 loài chim, 15 loài động vật đáy không xương sống, 160 loài tảo, tầng suất xuất hiện các đối tượng có sự chênh lệch giữa mùa mưa và mùa khô và có khuynh hướng giảm mật độ so các kết quả nghiên cứu trước đây.

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho thấy có sự không đồng đều về chất lượng nguồn nước giữa các ô, từ đó ảnh hưởng đến sự phân bố đa dạng các loài thủy sinh trong rừng, kết quả phân tích chất lượng đất cho thấy hàm lượng hữu cơ trong đất trung bình đến giàu, ít biến động.

- Xây dựng được bản đồ số trực tuyến hiện trạng rừng Trà Sư tỷ lệ 1:10.000.

- Đề xuất được giải pháp quản lý nước phục vụ phòng chữa cháy tại rừng tràm Trà Sư phù hợp Tiêu chuẩn số 04 TCN 88-2006 ngày 31/12/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- Đề xuất mô hình phát triển du lịch sinh thái, gắn kết các tour/tuyến trong và ngoài tỉnh dựa trên mô hình đang có.

- Video clip về đa dạng sinh học rừng tràm Trà Sư dài 30 phút.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 24 khách Trực tuyến