Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Ứng dụng máy tách màu anysort C640 trong dây chuyền chế biến để nâng cao chất lượng gạo thành phẩm
 
Ngô Chánh Tín
 
4/2018
 
Công nghiệp - TTCN - Chế biến
 
Doanh nghiệp tư nhân Đức Hưng (huyện Phú Tân)
 
 
 
Khá
 

Nội dung thực hiện dự án gồm một số nội dung chính như sau:

Nội dung 1: Giới thiệu chung về các công nghệ, thiết bị mới có liên quan hiện có trong và ngoài tỉnh, trên cơ sở đó lựa chọn thiết bị Máy tách màu AnySort C640, đơn vị cung cấp Công ty TNHH TM&DV DTC.

Nội dung 2: Mô tả sơ đồ quy trình công nghệ, thiết bị dự kiến áp dụng tại đơn vị, lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị, công nghệ đầu tư cho dự án.

Nội dung 3: Nghiên cứu triển khai lắp đặt, vận hành thử nghiệm ghi nhận thông số kỹ thuật và đánh giá kết quả thực hiện.

Nội dung 4: Báo cáo tổng kết dự án.

Kết quả thực hiện dự án, đã đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, hòan thiện quy trình sản xuất của doanh nghiệp, đáp ứng được điều kiện cần để doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh sản xuất, góp phần tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến