Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn tỉnh An Giang trong bối cảnh biến đối khí hậu
 
KS. Lưu Văn Ninh
 
04/2018
 
Tài nguyên - Môi trường
 
Đài Khí tượng thủy văn An Giang
 
 
 
Khá
 

đề tài đã hoàn thành mục tiêu đề ra là xây dựng hệ thống thông tin khí tượng thủy văn (KTTV) phục vụ một cách tích cực các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai KTTV gây ra và ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh An Giang.

Một số kết quả đạt được:

- Kết quả thu thập số liệu: (1) Bộ số liệu KTTV từ năm 1926 đến năm 2016, được thu thập tại 53 trạm quan trắc trong và ngoài tỉnh và một số trạm quan trắc tại của Lào và Campuchia; (2) Bộ bản đồ hành chính tỉnh An Giang làm bản đồ nền cho nghiên cứu; (3) Bộ số liệu thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 1991 - 2015.

- Kết quả thiết kế xây dựng phần mềm dựa trên nền ARCINFOR và MAPINFOR có chức năng: (1) Lưu trữ dữ liệu; (2) Kết nối với cơ sở dữ liệu các trạm quan trắc do Đài KTTV tỉnh An Giang quản lý; (3) Truy vấn, thống kê, lập bản đồ phân bố các yếu tố KTTV đạt được.

- Xây dựng được bộ công cụ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cho tỉnh An Giang và cung cấp bản tin cảnh báo qua email, SMS, cổng thông tin điện tử Đài KTTV và cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 8 khách Trực tuyến