Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo đặc sản lúa mùa Một bụi lùn, Tài nguyên đục và Tép hành – Cà Mau”.
 
Ts. Đặng Minh Tâm
 
2018
 
 
Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long
 
 
 
Khá
 

Dự án đã đăng ký được 3 Nhãn hiệu chứng nhận do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học – Công nghệ) cấp cho 3 loại gạo đặc sản lúa mùa, gồm: Một bụi lùn – Cà Mau, Tài nguyên đục – Cà Mau và Tép hành – Cà Mau, đã chuyển giao cho Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau là chủ sở hữu quản lý.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến