Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án “Phát triển mô hình nuôi tôm càng xanh công nghiệp trong ao đất tại tỉnh Đồng Tháp”
 
Ts.Lam Mỹ Lan
 
2018
 
Thủy sản
 
Trường Đại học Cần Thơ
 
 
 
Đạt
 

Mục tiêu xây dựng thành công mô hình nuôi tôm càng xanh thương phẩm công nghiệp trong ao đất, góp phần đa dạng mô hình nuôi, tạo thêm nguồn hàng xuất khẩu, đồng thời nâng cao lợi nhuận cho người nuôi thủy sản tỉnh Đồng Tháp
hóm nghiên cứu đã tập huấn kỹ thuật nuôi tôm càng xanh công nghiệp trong ao đất; xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh công nghiệp trong ao đất; khảo sát và đánh giá sự biến động về chất lượng môi trường nước, sức sản xuất sinh học; tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống và năng suất của tôm; phân tích hiệu quả lợi nhuận mô hình; hội thảo đầu bờ và hội thảo giới thiệu mô hình.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 24 khách Trực tuyến