Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Sản xuất thử nghiệm và phát triển ba giống mía K93- 219, K95-156, và giống mía Thái Lan KU 60-1 tại tỉnh Cà Mau
 
Ts. Nguyễn Đức Quang
 
2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Viện Nghiên cứu mía đường
 
 
 
 

 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến