Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu mô hình bệnh tật, tử vong và gánh nặng bệnh tật tại tỉnh Cà Mau
 
PGs.Ts. Phạm Thị Tâm
 
2018
 
Y tế - Sức khoẻ
 
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
 
 
 
Khá
 

Nghiên cứu mô hình bệnh tại bệnh viện theo ICD-10 trong 5 năm 2010-2014 tại 3 bệnh viện đa khoa: BVĐK Cà Mau, BVĐK Đầm Dơi, BVĐK U Minh với tổng số 226206 lượt bệnh nhân nội trú và 656.249 lượt bệnh nhân ngoại trú;nghiên cứu mô hình bệnh tật tại 5 trạm y tế xã/phường năm 2014 với tổng số 55210 lượt bệnh nhân và khảo sát 3708 người tại 30 xã/phường của tỉnh Cà Mau và khảo sát 447 người tử vong năm 2014 ; Số lượng, khối lượng các sản phẩm của đề tài cơ bản đáp ứng yêu cầu của thuyết minh đề cương: báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, báo cáo 04 chuyên đề, 02 bài báo, đào tạo 01 thạc sĩ,…
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 24 khách Trực tuyến