Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Điều tra đánh giá chất lượng, số lượng tôm sú (Penaeus Monodon) bố mẹ khai thác trên vùng biển tỉnh Cà Mau, đề xuất các biện pháp khai thác, sử dụng hiệu quả
 
ThS. Tiết Tiến Dũng
 
2017
 
Thủy sản
 
Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Cà Mau
 
 
 
Khá
 

Sau thời gian triển khai thực hiện, đề tài đã hoàn thành mục tiêu, nội dung đề ra, cụ thể: Phiếu điều tra thu thập thông tin về khai thác và vận chuyển tôm sú bố mẹ ở vùng biển Cà Mau; phiếu điều tra thu thập thông tin sử dụng tôm sú bố mẹ khai thác tại vùng biển Cà Mau vào sản xuất giống trên địa bàn toàn tỉnh; xét nghiệm tôm bố mẹ; báo cáo chuyên đề điều tra , đánh giá chất lượng, số lượng tôm sú bố mẹ khai thác vùng biển Cà Mau; báo cáo chuyên đề “Giải pháp quản lý, khai thác, bảo vệ sử dụng nguồn tôm sú bố mẹ ở Cà Mau”; ….
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 29 khách Trực tuyến