Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất dưa hấu đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau”
 
Phan Hoàng Minh
 
2018
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Phòng Kinh tế TP Cà Mau
 
 
 
Kha
 

Mục tiêu của mô hình là Xây dựng mô hình sản xuất dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người trồng dưa ở địa bàn TP Cà Mau. Với năng suất 40 tấn/ha và 8 hộ tham gia thực hiện.
Sau 2 năm thực hiện, Dự án đã thực hiện cơ bản nội dung đề cương phê duyệt và đạt được mục tiêu đề như: Điều tra, đánh giá thưc trạng sản xuất dưa hấu Lý Văn Lâm; tổ chức thực hiện thành công mô hình sản xuất dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP quy mô 4 ha, 8 hộ nông dân tham gia qua 2 vụ (2 năm) đạt hiệu quả kinh tế; đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng dưa hấu VietGap, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch; đã tổ chức 1/2 cuộc hội thảo đầu bờ; báo cáo mô hình có so sánh ngoài vùng dự án, thấy được tính tích cực, hiệu quả của dự án; đã kết hợp 2 đơn vị có chức năng, để giám sát và đánh giá chứng nhận dưa hấu đạt tiêu chuẩn VietGap với 4 ha và 8 hộ tham gia; xây dựng hoàn thiện được quy trình sản xuất dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến