Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Khắc phục hiện tượng chết xanh và rạn vỏ trên cây quýt tại huyện Lai Vung – Đồng Tháp
 
Ts.Nguyễn Văn Hòa
 
2018
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Viện cây ăn quả miền Nam
 
 
 
Đạt
 

Đề tài bước đầu xác định được một số nguyên nhân gây ra hiện tượng chết xanh và rạn vỏ trái trên cây quýt Hồng; Xây dựng được quy trình tổng hợp khắc phục hiện tượng chết xanh và rạn vỏ trái trên cây quýt Hồng; Thực hiện được 02 mô hình trình diễn khắc phục hiện tượng hiện tượng chết xanh và rạn vỏ trái trên cây quýt Hồng.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến