Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu gia cố lún đường đầu cầu trong quá trình khai thác bằng công nghệ Jet Grouting ở Đồng Tháp
 
PGs.Ts. Trần Nguyễn Hoàng Hùng
 
2018
 
 
Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM
 
 
 
Đạt
 

đề tài đạt được các kết quả: nghiên cứu bản chất hiện tượng lún đường đầu cầu trong quá trình trình khai thác; nghiên cứu trong phòng ứng xử của soilcrete tạo từ đất lấy tại vị trí nghiên cứu; nghiên cứu thiết kế phương án gia cố cho hai cầu ở Đồng Tháp bằng công nghệ Jet Grouting; thi công thử nghiệm hiện trường hoàn chỉnh gia cố cho 02 mố cầu Vàm Đinh và Tám Bang bằng công nghệ Jet Grouting; phác thảo quy trình công nghệ hướng dẫn ứng dụng công nghệ Jet Grouting gia cố lún đường đầu cầu trong quá trình khai thác ở Đồng Tháp

Với kết quả trên, hiện tượng lún sụt đường đầu cầu trong quá trình khai thác diễn ra khá phổ biến ở tỉnh Đồng Tháp và hiện chưa có giải pháp nào để gia cố một cách bền vững mà không phá hủy kết cấu hiện hữu. Vì vậy, việc thực hiện đề tài này sẽ hứa hẹn tiềm năng ứng dụng ngay tức khắc vào thực tiễn cho số lượng không nhỏ các cầu đang trong quá trình khai thác trên toàn tỉnh Đồng Tháp
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 26 khách Trực tuyến