Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu ứng dụng quy trình công nghệ xử lý và bảo quản thích hợp cho nhãn tươi edor để đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu thụ
 
Ths.Nguyễn Thanh Tùng
 
2018
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Viện Cây ăn quả Miền Nam
 
 
 
Đạt
 

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu: xác định quy trình công nghệ xử lý và bảo quản phù hợp cho nhãn tươi Edor để kéo dài thời gian tiêu thụ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng quy trình quản lý chất lượng của chuỗi cung ứng sau thu hoạch đối với nhãn tươi Edor; chuyển giao ứng dụng thành công vào sản xuất tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Sau 03 năm thực hiện đề tài qua 03 nội dung chính: khảo sát hiện trạng xử lý sau thu hoạch và chuỗi cung ứng hàng hóa nhãn Edor Châu Thành; nghiên cứu quy trình công nghệ thu hoạch, xử lý và bảo quản sau thu hoạch cho nhãn Edor tươi (dạng chùm và cắt rời); chuyển giao quy trình quản lý chất lượng chuỗi cung ứng hàng hóa sau thu hoạch tăng hiệu quả sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm đáp ứng thị trường tiêu thụ nhãn Edor, đề tài đã đạt được các kết quả:

- Tỉ lệ tổn thất trong chuỗi cung ứng nhãn Edor tươi trong quá trình khảo sát 11-35%. Tỉ lệ tổn thất này có thể thay đổi theo mùa vụ và điều kiện môi trường, cũng như việc áp dụng các kỹ thuật công nghệ thu hoạch của các bộ phận tham gia trong chuỗi cung ứng

- Việc xử lý màng bao chitosan làm cải thiện màu sắc vỏ nhãn Edor sau thu hoạch với vỏ nhãn vàng sáng bóng hơn và đảm bảo tính an toàn cho sản phẩm ăn tươi

- Quy trình xử lý cho nhãn chùm tiêu thụ nội địa áp dụng xử lý màng bao chitosan 0,05% và glycerine 0,6% cộng với chất bảo quản presim 0,06%, kết hợp kỹ thuật ướp đá chất lượng nhãn Edor bảo quản 4-5 ngày sau thu hoạch trong điều kiện bảo quản 20-20oC. Việc áp dụng kỹ thuật này làm giảm tổn thất dưới 10% và lợi nhuận tăng thêm 5000 đồng/1kg nhãn Edor

- Quy trình xử lý nhãn rời cho thị trường xa áp dụng xử lý màng bao chitosan kết hợp chất bảo quản presim và bao bì LDPE bảo quản luân chuyển nhiệt độ tháp (3-5 ngày 8oC luân chuyển 3-5 ngày 5oC sau đó bảo quản 7oC +0,5oC) duy trì chất lượng nhãn Edor bảo quản 20-25 ngày sau thu hoạch

- Xây dựng bảng tiêu chuẩn phân loại và đóng gói nhãn tươi Edor cung cấp các thông tin để phân loại chất lượng và đóng gói nhãn Edor đảm bảo quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng quả tươi nhãn Edor trên thị trường

- Xuất bản lưu hành nội bộ quyển sổ tay quản lý chất lượng nhãn Edor sau thu hoạch – Châu Thành - Đồng Tháp cung cấp đầy đủ thông tin, cách thức quản lý chất lượng nhãn Edor sau thu hoạch

- Xây dựng mô hình chuyển giao ứng dụng công nghệ quản lý chất lượng của chuỗi cung ứng nhãn tươi Edor sau thu hoạch cho nhà sơ chế xử lý nhãn Edor HTX nông sản an toàn An Hòa với quy mô khả năng xử lý nhãn 5 tấn/ngày cho thị trường nội địa.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến