Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Khảo nghiệm và phát triển giống lúa ngắn ngày, thích nghi nhiệt độ cao, chống chịu sâu bệnh và chất lượng gạo đáp ứng yêu cầu xuất khẩu
 
TS. Trần Đình Giỏi
 
2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Viện Lúa Đồng bằng song Cửu Long
 
 
 
Đạt
 

Mục tiêu của đề tài là: chọn 1-3 giống lúa ngắn ngày, thích nghi nhiệt độ cao, chống chịu sâu bệnh và chất lượng gạo đáp ứng yêu cầu xuất khẩu; phát triển các giống được chọn tạo trên các vùng sinh thái tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp; giảm chi phí đầu vào trong sản xuất lúa.
Sau 3 năm thực hiện đề tài, với 52 giống lúa cao sản, nhóm nghiên cứu thực hiện thanh lọc kiểu gen xác định được 35-48 dòng giống có gen chống chịu nhiệt độ cao; thanh lọc kiểu hình chọn được 21 giống có khả năng chống chịu nhiệt độ cao trong điều kiện nhân tạo (nhà lưới phủ nylone trắng điều chỉnh nhiệt độ 35-370C), trong đó có 2 giống chống chịu cao là OM 124 và OM 300; thanh lọc nhân tạo rầy nâu và đạo ôn xác định được 7 giống kháng tốt với rầy nâu 15 giống kháng tốt với đạo ôn.

Với kết quả khảo nghiệm từ 02 vụ Đông xuân và hè thu, nhóm nghiên cứu đã xác định được 6 giống lúa triển vọng là OM 178, OM 124, OM 221, OM 189, OM 9582 và OM 225. Hậu kiểm 6 giống lúa này, nhóm nghiên cứu đã chọn được 02 giống chống chịu nhiệt độ cao thích nghi rộng và cho năng suất cao, ổn định trong các điều kiện canh tác khác nhau là OM 221 và OM 124
Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn trong công tác khảo nghiệm và phát triển các giống lúa ngắn ngày thích nghi nhiệt độ cao, chống chịu sâu bệnh và chất lượng gạo đáp ứng yêu cầu xuất khẩu ở Đồng Tháp. Đề tài đã tuyển chọn được 02 giống lúa chịu nóng, kháng sâu bệnh và có phẩm chất gạo tốt đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, hoàn thiện quy trình thâm canh cho hai giống lúa mới được tuyển chọn. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu có 320 nông dân và cán bộ kỹ thuật được tập huấn kỹ thuật về quy trình sản xuất giống lúa, kiểm định, kiểm nghiệm, kỹ thuật canh tác và phòng trừ dịch hại, từ đó đem lại những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm hướng đến nền nông nghiệp an toàn, bền vững, hiệu quả, bảo vệ môi trường.

 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến