Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh của trạm y tế xã”
 
Bác sĩ CK2. Đoàn Tấn Bửu
 
2017
 
Y tế - Sức khoẻ
 
Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
 
 
 
Khá
 

Mục tiêu của dự án là triển khai ứng dụng hệ thống thông tin đến các trạm y tế xã; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu tập trung tại máy chủ cấp huyện, tỉnh; nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh và công tác quản lý của ngành y tế.

Nhóm thực hiện dự án đã khảo sát hiện trạng hạ tầng công nghệ, nhân lực, phần mềm ứng dụng đang triển khai tại các trạm y tế xã trong tỉnh; mô hình thông tin hoạt động phân cấp của ngành y tế để đưa ra các giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Kết quả của dự án đã được triển khai hoạt động chính thức của 11/12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh (trừ huyện Tháp Mười đang trong quá trình triển khai thử nghiệm). Hiệu quả của dự án giúp cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý của ngành y tế; Nâng cao chất lượng dịch vụ trong công tác phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Xây dựng được kho cơ sở dữ liệu dùng chung, thuận tiện cho việc trao đổi số liệu, báo cáo thống kê; công khai, minh bạch chi phí quản lý.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến