Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng quy trình sản xuất ớt để nâng cao năng suất, chất lượng và đạt chứng nhận VietGap tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
 
PGs.Ts Trần Thị Ba
 
2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trường Đại học Cần Thơ
 
 
 
Khá
 

Nội dung nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu hiện trạng sản xuất và sau thu hoạch ớt đối chiếu với yêu cầu của VietGap và phân tích hiện trạng ô nhiễm trên vùng sản xuât ớt tại huyện Thanh Bình; nghiên cứu xác định các vấn đề còn tồn tại cần giải quyết để bổ sung và hoàn thiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GAP cho cây ớt trong vùng có đê bao của huyện Thanh Bình; xây dựng mô hình sản xuất ớt tại huyện Thanh Bình theo tiêu chuẩn VietGap. Đề tài đã xây dựng mô hình 20,56 ha đạt chứng nhận VietGap với 56 hộ tham gia tại tổ hợp tác Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Nông dân tham gia mô hình được hướng dẫn và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến vào mô hình giúp nâng cao năng suất, tăng chất lượng trái, đảm bảo an toàn thực phẩm, truy nguyên được nguồn gốc sản phẩm.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 24 khách Trực tuyến