Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu sản xuất cao từ cây dược liệu Bí kỳ nam (Hydnophytum formicarum Jack) tại tỉnh Kiên Giang
 
ThS.DS. Mai Nguyễn Ngọc Trác
 
2018
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Bệnh viện Bình An tỉnh Kiên Giang
 
 
 
Xuất sắc
 

Mục tiêu và nội dung chính của đề tài là: Khảo sát, thu thập mẫu cây dược liệu Bí kỳ nam; Phân tích thành phần hóa học, xác định một số hóa dược chính, chiết xuất cao dược liệu toàn phần và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa in vitro của cao chiết; Sản xuất thử nghiệm cao thuốc Bí kỳ nam. Bên cạnh đó nghiên cứu sản xuất thêm thuốc dạng viên nang từ dược liệu Bí kỳ nam theo quy mô phòng thí nghiệm.

Kết quả nghiên cứu của đề tài: (i) Đã thu thập thu thập mẫu và mô tả đặc điểm dược liệu cây Bí kỳ nam; (ii) Đã khảo sát sơ bộ thành phần hóa học, chiết xuất cao toàn phần, khảo sát hoạt tính chống oxy hóa in vitro của dược liệu Bí ký nam, đồng thời chiết xuất và xác định một số hóa dược chính từ cao Bí kỳ nam; (iii) Đã xây dựng 02 quy trình sản xuất cao thuốc và thuốc viên nang từ dược liệu Bí kỳ nam; (iv) Đề tài đã góp phần tham gia đào tạo 01 Tiến sĩ ngành dược lý - dược lâm sàng (đề tài là một phần trong nội dung luận án tiến sĩ).
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 19 khách Trực tuyến