Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Thực trạng và giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 
Đại tá, PGS.TS Nguyễn Giang Nam
 
2018
 
Văn hóa xã hội
 
Công an tỉnh Kiên Giang
 
 
 
A
 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tình hình tội phạm về trật tự xã hội những năm gần đây diễn biến phức tạp, số vụ tăng, giảm không đều theo từng năm. Từ năm 2012 đến năm 2017, đã xảy ra 6.568 vụ, đã điều tra khám phá 5.602 vụ (đạt tỷ lệ 85,29%), bắt xử lý 7.778 đối tượng. Trong đó, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em phát hiện 310 vụ (chiếm 4,72% trong tổng số vụ phạm tội về trật tự xã hội), đã điều tra khám phá 310 vụ (đạt tỷ lệ 100%), bắt xử lý 320 đối tượng, bên cạnh đó, tội phạm này còn tiềm ẩn nhiều vụ án, đối tượng chưa được điều tra, xử lý. Công tác dấu tranh phòng, chống đối với loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh tuy đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót và tình hình tội phạm vẫn tiếp tục diễn biến theo hướng đáng lo ngại. Nguyên nhân chủ yếu là do sự chỉ đạo vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chưa trở thành phong trào mạnh mẽ trong đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này; vai trò nòng cốt, tham mưu, đề xuất của lực lượng Công an có lúc, có nơi thiếu quyết liệt; mặt bằng dân trí của tỉnh chưa cao, kiến thức xã hội và ý thức pháp luật của một bộ phận nhân dân, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo chưa tốt; công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này chưa được tổ chức chuyên biệt; cơ cấu, tổ chức bộ máy và trình độ, năng lực, trang thiết bị phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm còn hạn chế.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và hoạt động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, dự báo tình hình tội phạm trong tình hình mới, nhóm nghiên cứu đã đề xuất 04 nhóm giải pháp và tổ chức triển khai thí điểm 01 mô hình để thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến