Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Ứng dụng quy trình chẩn đoán và phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mãn tính tại các bệnh viện tỉnh Kiên Giang
 
BS.CK2. Lê Hoàng Anh
 
3/2018
 
Y tế - Sức khoẻ
 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang
 
 
 
Khá
 

Mục tiêu và nội dung chính của đề tài là: Ứng dụng quy trình chẩn đoán, điều trị MTDMCMT và mở rộng đến các bệnh viện tuyến huyện nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng điều trị, góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời chăm sóc tốt sức khỏe cho người bệnh, giảm chi phí điều trị
Kết quả nghiên cứu của đề tài: (i) Đã xây dựng hoàn thiện quy trình chẩn đoán và điều trị MTDMCMT phù hợp với điều kiện tỉnh Kiên Giang; (ii) Ứng dụng thí điểm quy trình chẩn đoán và điều trị MTDMCMT đã được xây dựng hoàn thiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang; (iii) Triển khai quy trình chẩn đoán và điều trị MTDMCMT cho 04 bệnh viện đa khoa tuyến huyện.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến