Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp dạy và học tiếng Khmer cho học sinh - sinh viên người Khmer tỉnh Kiên Giang
 
ThS. Danh Sol
 
2018
 
Văn hóa xã hội
 
Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Kiên Giang
 
 
 
C
 

Mục tiêu và nội dung chính của đề tài là:

Đánh giá hiện trạng dạy và học chữ Khmer cho học sinh – sinh viên người Khmer tỉnh Kiên Giang nhằm rút ra những mặt được và chưa được để đề xuất các giải pháp dạy học chữ Khmer cho học sinh – sinh viên ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Kết quả nghiên cứu của đề tài: (i) Đã khảo sát, đánh giá hiện trạng dạy học chữ Khmer cho học sinh - sinh viên trong Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang. (ii) Đề xuất các giải pháp, hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng dạy học chữ dân tộc thiểu số Khmer cho học sinh – sinh viên; (iii) Đã triển khai một số giải pháp ưu tiên nhằm nâng cao chất dạy học chữ Khmer cho học sinh – sinh viên trong thời gian tới.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 25 khách Trực tuyến