Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Thực trạng và giải pháp nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Kiên Giang
 
PGS.TS Đỗ Văn Xê
 
2017
 
Văn hóa xã hội
 
Trường Đại học Cần Thơ
 
 
 
Xuất sắc
 

ục tiêu và nội dung chính của đề tài là: Xác định, đánh giá thực trạng năng suất các yếu tố tổng hợp TFP đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế tỉnh. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nâng cao đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế tỉnh và tập huấn chuyển giao phần mềm tính các yếu tố trong TFP.

Kết quả nghiên cứu của đề tài: (i) Đã đánh giá được thực trạng về: Tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động xã hội, hiệu quả sử dụng vốn (ICOR); (ii) Đã phân tích các nguồn lực kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến TFP của tỉnh KG; (iii) Đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp TFP trong tăng trưởng kinh tế tỉnh KG; (iv) Xây dựng phần mềm tính TFP với khả năng ứng dụng cao và đã tập huấn cho 111 cán bộ, công chức viên chức đại diện cho các sở, ban, ngành trong tỉnh; (v) Đề tài đã góp phần tham gia đào tạo 03 học viên cao học.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 15 khách Trực tuyến