Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi sò huyết trong điều kiện biến đổi khí hậu ven biển vùng U Minh Thượng”
 
Bùi Thị Hiền
 
2016
 
Thủy sản
 
Chi cục Thủy sản Kiên Giang
 
 
 
Đạt
 

ết quả nghiên cứu của dự án đã: (i) Triển khai xây dựng 02 mô hình nuôi sò huyết ở bãi bồi và nuôi sò huyết dưới tán rừng quy mô 60 ha trong điều kiện chịu sự tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, nhiệt độ thường xuyên ở mức cao >300C, có lúc 340C, xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền, ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng và thường xuyên hơn; kết quả thực hiện mô hình sò huyết ở bãi bồi và nuôi sò huyết dưới tán rừng đạt năng suất và tỷ lệ sống vụ 2 (3.443 kg/ha và 3.960 kg/ha, 71,7% và 84%) cao hơn vụ 1 (2.453 kg/ha và 3.700 kg/ha, 51% và 75,3%); (ii) Hỗ trợ một số trang thiết bị để triển khai mô hình như: rào lưới, lưới thu tảo, dụng cụ bảo quản (xô, ca, thùng nhựa..), dụng cụ đo độ mặn, Oxy hoà tan, Test khí độc, nhiệt độ, độ trong...; (iii) Đã đào tạo 06 kỹ thuật viên và tập huấn chuyển giao 02 quy trình kỹ thuật nuôi sò huyết ở bãi bồi và nuôi sò huyết dưới tán rừng cho 200 nông dân, qua đó góp phần nâng cao ý thức - năng lực cộng đồng trong quản lý bảo vệ rừng kết hợp nuôi trồng thủy sản; (iv) Tăng thu nhập cho nông dân trong vùng dự án góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống, ổn định dân sinh xã hội.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 23 khách Trực tuyến