Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho học sinh - sinh viên góp phần hình thành văn hóa nghề cho người lao động tỉnh Kiên Giang”
 
ThS. Huỳnh Hồng Mai
 
2017
 
Văn hóa xã hội
 
Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Kiên Giang
 
 
 
Xuất sắc
 

Mục tiêu và nội dung chính của đề tài là nghiên cứu, đề xuất giải pháp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên (HSSV) học nghề nhằm đáp ứng thị trường việc làm, nâng cao chất lượng lao động và xây dựng đội ngũ lao động lành nghề phù hợp nhu cầu lao động trong tỉnh.

Kết quả nghiên cứu của đề tài: (i) Đã đánh giá được thực trạng kỹ năng mềm của người lao động trong tỉnh so với yêu cầu của các doanh nghiệp tuyển dụng; (ii) Đã xây dựng được chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho người học nghề; (iii) Đã biên soạn được bộ tài liệu giảng dạy kỹ năng mềm cho HSSV học nghề đáp ứng thị trường thế giới yêu cầu; (iv) Triển khai dạy thí điểm chương trình đào tạo và sử dụng bộ tài liệu giảng dạy kỹ năng mềm.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 29 khách Trực tuyến