Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Tài nguyên lâm sản ngoài gỗ ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng
 
ThS. Trần Văn Thắng
 
2016
 
Tài nguyên - Môi trường
 
Vườn Quốc gia U Minh Thượng
 
 
 
Khá
 

Kết quả đạt được của đề tài đã xây dựng được danh lục các tài nguyên lâm sản ngoài gỗ động vật (có 32 loài thú, 184 loài chim, 49 loài lưỡng cư, bò sát, 64 loài cá, 209 loài côn trùng, trong đó có 42 loài động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam (2007) và Danh lục đỏ IUCN (2012), chia thành bốn nhóm: nhóm cho thực phẩm có182 loài, nhóm cho dược liệu có 21 loài, nhóm làm cảnh có 50 loài, nhóm cho sản phẩm khác có 02 loài); danh lục các tài nguyên lâm sản ngoài gỗ thực vật (có 128 loài thuộc 66 họ thực vật có mạch, trong đó có 04 loài cây quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam, chia thành 5 nhóm gồm có: nhóm cây có giá trị làm dược liệu có 98 loài, nhóm cây làm thực phẩm có 39 loài, nhóm cây làm cảnh có 23 loài, nhóm cây chiết xuất có 4 loài, nhóm cây cho sợi duy nhất có 01 loài); xác định được trữ lượng, thời gian thu hoạch; trên cơ sở đánh giá hiện trạng quản lý và khai thác các tài nguyên lâm sản ngoài gỗ đã đề xuất được một số nhóm giải pháp quản lý và khai thác bền vững các tài nguyên này. Sản phẩm của đề tài còn xây dựng được bộ tiêu bản động vật (20 loài), thực vật (45 loài); 218 hình ảnh tư liệu về các loài động vật, thực vật để trưng bày trong Phòng Trưng bày mẫu vật của Vườn Quốc gia U Minh Thượng và tham gia hỗ trợ đào tạo được 01 Thạc sĩ; đăng 01 bài báo trên Tạp chí NN&PTNT năm 2016.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến