Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên gây ra của lực lượng công an tỉnh Hậu Giang
 
ThS. Nguyễn Thanh Bình
 
2018
 
Văn hóa xã hội
 
Công an tỉnh Hậu Giang
 
 
 
Đạt
 

Mục tiêu của đề tài nhằm làm rõ thực trạng tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội phạm do người chưa thành niên gây ra; đề xuất các giải pháp kiềm chế và kéo giảm loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Qua triển khai nhóm thực hiện đã rút ra được một số kết luận như sau:

- Do người chưa thành niên phát triển thể chất, tâm sinh lý chưa hoàn chỉnh, nhận thức xã hội còn hạn chế nên rất dễ bị tác động, kích động bởi môi trường xã hội và là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

- Phân tích nguyên nhân và điều kiện phạm tội của người chưa thành niên trong các vụ án đã xảy ra trên địa bàn tỉnh cho thấy, ngoài nguyên nhân điều kiện phạm tội chủ quan của người chưa thành niên còn có nguyên nhân từ gia đình, nhà trường, xã hội và các cơ quan chức năng trong phòng, chống tội phạm.

- Sự quan tâm chưa đúng mức của gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục người chưa thành niên sẽ dẫn đến lối sống buông thả, sa ngã đối với những người thiếu tính tự lập, thiếu kỹ năng sống, thích thể hiện bản thân hoặc bị đối tượng xấu xúi giục, lôi kéo tham gia tệ nạn, thực hiện hành vi phạm tội.

- Người chưa thành niên gây ra nhiều loại tội phạm hình sự nhưng phương thức, thủ đoạn ít tinh vi và tính chất, mức độ cũng ít nghiêm trọng hơn tội phạm do người thành niên gây ra.

- Lực lượng công an với vai trò là chủ thể nồng cốt trong phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm do người chưa thành niên gây ra nói riêng đã có nhiều nổ lực, nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà kết quả còn hạn chế nhất định.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến