Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án "Trình diễn và xây dựng quy trình kỹ thuật phù hợp cho các giống lúa có năng suất, chất lượng cao làm nền tảng phục vụ cho phát triển sản xuất của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang”
 
ThS. Phạm Hoài An
 
2018
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
 
 
 
Đạt
 

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng mô hình trình diễn 3 giống lúa phù hợp với địa phương qua khảo nghiệm tại 4 xã trong vùng quy hoạch Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang thuộc huyện Long Mỹ; xây dựng quy trình sản xuất 3 giống lúa được lựa chọn.
Qua triển khai nhóm thực hiện đã rút ra được những kết quả nghiên cứu quan trọng như sau:

- Thông qua việc khảo nghiệm 15 giống lúa đã chọn được 3 giống có đặc tính phù hợp địa phương, chịu được phèn là: OM3673, OM4488 và OM8108. Riêng giống lúa OM4488 có năng suất và hiệu quả kinh tế cao so với giống OM5451.

- Hoàn thiện được quy trình canh tác của 3 giống lúa được chọn trên cơ sở 12 điểm thử nghiệm để phổ biến đến cán bộ kỹ thuật địa phương và nông dân trong vùng. So sánh với kết quả điều tra phỏng vấn nông dân lượng phân bón có tiết kiệm hơn, đặc biệt là lượng phân đạm và lân.

- Ứng dụng quy trình kỹ thuật của các giống lúa được hoàn thiện để cùng nông dân thực hiện 62ha mô hình sản xuất thử nghiệm có kết quả khá, năng suất tương đương với năng suất lúa trồng phổ biến là OM5451 trong điều kiện biến đổi khí hậu (xâm nhập mặn)
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 29 khách Trực tuyến