Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị thu hoạch lác và thiết bị sấy lác ở tỉnh Vĩnh Long
 
PGS, TS. Cao Hùng Phi
 
9/2018
 
Công nghiệp - TTCN - Chế biến
 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
 
 
 
Đạt
 

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị thu hoạch, thiết bị chẻ và thiết bị sấy lác đảm bảo hiệu quả về năng suất, chất lượng, phù hợp với điều kiện tỉnh Vĩnh Long. Theo báo cáo tổng kết, đề tài đã thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thành công 03 thiết bị hỗ trợ người nông dân vùng trồng lác xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long: (1) Thiết bị thu hoạch lác hoạt động tốt nhất đối với cây lác đứng, có chiều cao dưới 1,5m: Năng suất đạt 0,18 - 0,26ha/h, tỷ lệ chất gốc từ 3,5 - 4,5%, độ cao gốc cắt từ 40 - 80mm, tỷ lệ hư gốc từ 18 - 35%; (2) Thiết bị chẻ lác cho chất lượng đồng đều sau khi chẻ, năng suất đạt từ 125 - 140kg/h, tỷ lệ lác bị lỗi từ 3 - 5%; (3) Thiết bị sấy lác quy mô hộ gia đình với năng suất đạt 150kg/mẻ, nhiệt độ sấy 70 độ C, thời gian sấy từ 5 - 8h (phơi truyền thống từ 2 - 3 ngày), chất lượng lác sau khi sấy cao hơn phơi truyền thống về độ đồng đều, màu sắc và dai bền.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 18 khách Trực tuyến