Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý rơm rạ trên đồng ruộng bằng chế phẩm vi sinh theo cơ cấu 3 vụ lúa trong năm tại tỉnh Vĩnh Long
 
TS. Trần Hoàng Dũng
 
2018
 
Công nghiệp - TTCN - Chế biến
 
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành TP. Hồ Chí Minh
 
 
 
Đạt
 

Đề tài nhằm mục tiêu xây dựng và chuyển giao mô hình mẫu xử lý rơm rạ trên đồng ruộng bằng chế phẩm vi sinh theo cơ cấu 3 vụ lúa trong năm, quy mô 100ha tại 02 huyện Vũng Liêm và Tam Bình thuộc tỉnh Vĩnh Long, đồng thời đề xuất một số giải pháp duy trì và nhân rộng mô hình.

Theo báo cáo tổng kết, đề tài đã phân lập được 46 chủng xạ khuẩn, 16 chủng vi khuẩn và 7 chủng nấm khác nhau; xây dựng thành công 01 quy trình sản xuất chế phẩm phân huỷ rơm rạ từ các chủng vi sinh vật, 01 quy trình xử lý rơm rạ; triển khai mô hình trên 3 vụ lúa liên tiếp với diện tích 100ha và tập huấn kỹ thuật phân lập, sản xuất chế phẩm vi sinh cho 20 kỹ thuật viên và 200 hộ nông dân tại 02 huyện Tam Bình và Vũng Liêm.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến