Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng quy trình và mô hình quản lý tổng hợp sâu và mọt đục thân hại xoài và sầu riêng tại tỉnh Vĩnh Long
 
TS. Nguyễn Văn Hoà
 
2018
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Viện Cây ăn quả miền Nam
 
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 
 
Đạt
 

Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng, xây dựng quy trình và mô hình quản lý tổng hợp sâu và mọt đục thân hại xoài và sầu riêng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Báo cáo tổng kết cho thấy, đề tài đã đánh giá được thực trạng sản xuất, kỹ thuật chăm sóc và tình hình gây hại của sâu, mọt đục thân hại xoài và sầu riêng tại tỉnh Vĩnh Long; xây dựng 02 quy trình và 04 mô hình quản lý tổng hợp sâu, mọt đục thân hại xoài và sầu riêng; tập huấn 120 nông dân và cán bộ kỹ thuật…
 
20201009082520_BAOCAO TONG KET 11-8-2018 moi 2-converted.compressed.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến