Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Quy trình bảo quản và chế biến đa dạng sản phẩm từ khoai lang Vĩnh Long
 
PGS, TS. Nhan Minh Trí
 
2018
 
Công nghiệp - TTCN - Chế biến
 
Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Cần
 
 
 
Đạt
 

đề tài đã nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm thành công 04 quy trình công nghệ: Bảo quản khoai lang tươi; chế biến bánh phồng tôm từ khoai lang tím Nhật; chế biến tinh bột và rượu chưng cất từ khoai lang trắng. Các sản phẩm chế biến từ khoai lang được đánh giá cảm quan tốt. Ngoài ra, đề tài cũng giúp đào tạo 12 kỹ sư, 4 thạc sĩ liên quan đến bảo quản và chế biến sản phẩm từ khoai lang cho Vĩnh Long và các tỉnh ĐBSCL; xuất bản 06 bài báo khoa học; tư vấn công nghệ và quảng bá sản phẩm từ khoai lang Bình Tân - Vĩnh Long đến các doanh nghiệp và người dân thông qua các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế, hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh…
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 23 khách Trực tuyến