Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án “Nhân rộng Mô hình sản xuất nhanh chế phẩm nấm ký sinh Metarhizium anisopliae ở quy mô nông hộ và ứng dụng trong phòng trừ một số sâu hại trên lúa và rau màu ở tỉnh Vĩnh Long”
 
TS. Huỳnh Kim Định
 
3/2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long
 
 
 
Đạt
 

Dự án được triển khai từ tháng 6/2015 đến tháng 9/2016 và gia hạn đến tháng 3/2017 với mục tiêu: Triển khai ứng dụng trên diện rộng biện pháp phòng trừ sinh học, quản lý chủ động rầy nâu và một số loại sâu hại trên cây lúa, rau màu góp phần giảm chi phí đầu vào trong sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái nông nghiệp, tạo sản phẩm nông sản chất lượng và an toàn; nâng cao nhận thức của người nông dân về tính hiệu quả và những lợi ích mà chế phẩm nấm ký sinh Metarhizium anisopliae (nấm xanh) mang lại từ việc ứng dụng biện pháp sinh học trong phòng trừ dịch hại cây trồng.

Theo Báo cáo tổng kết, dự án đã hoàn thành các nội dung: Điều tra hiện trạng trước và sau khi thực hiện dự án với 100% người dân được điều tra cho rằng sử dụng nấm xanh mang lại hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường; tổ chức tập huấn chuyển giao quy trình sản xuất nhanh chế phẩm nấm xanh: 01 lớp cho cán bộ kỹ thuật (40 học viên), 19 lớp cho nông hộ trồng lúa (855 học viên) và 05 lớp cho nông hộ trồng rau màu (195 học viên); xây dựng 11 mô hình ứng dụng chế phấm nấm xanh trong phòng trị rầy nâu và một số loại sâu hại trên lúa và 10 mô hình trên rau màu; tổ chức 12 cuộc hội thảo đầu bờ và cấp tỉnh để lấy ý kiến nông dân, chuyên gia và nhà quản lý (534 đại biểu); thông tin 01 phóng sự trên Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long; phát hành 1.000 quyển sổ tay Hỗ trợ thực hành sản xuất nhanh chế phẩm nấm xanh tại nông hộ và sử dụng chế phẩm sinh học trong phòng trị sâu hại trên cây lúa, hành lá, cải ngọt và khoai lang… Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn kiến nghị tiếp tục dự án nhân rộng mô hình này trên phạm vi toàn tỉnh và dự án chuyển giao công nghệ sản xuất nấm nguồn Metarhizium anisopliae phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến