Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý ứng xử cho học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) tỉnh Vĩnh Long
 
ThS. Bùi Văn Lượm
 
12/2017
 
Giáo dục
 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
 
 
 
Đạt
 

đề tài đã tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu từ 410 học sinh, 286 giáo viên, 195 phụ huynh của 10 trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (trong đó có 04 trường trực tiếp tham vấn, thảo luận) và 100 chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu; xác lập được hệ tiêu chí ứng xử văn hoá; xây dựng và thử nghiệm hiệu quả mô hình tư vấn tâm lý ứng xử cho học sinh trường THCS và THPT; đề xuất một số giải pháp duy trì và nhân rộng mô hình.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến