Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu mô hình bệnh tật, tử vong và phân tích gánh nặng bệnh tật tại tỉnh Vĩnh Long
 
GS, TS. Phạm Văn Lình và PGS, TS. Phạm Thị Tâm
 
2017
 
Y tế - Sức khoẻ
 
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
 
 
 
Đạt
 

Đề tài nhằm mục tiêu xác định cơ cấu bệnh tật và tử vong tại tỉnh Vĩnh Long; phân tích gánh nặng bệnh tật do tử vong sớm; xác định các yếu tố nguy cơ tác động xấu đến sức khỏe và tử vong; đề xuất các giải pháp phù hợp với xu hướng biến đổi của mô hình bệnh tật trong những năm tới của tỉnh Vĩnh Long. Đề tài đã xác định được cơ bản về mô hình bệnh tật, nguyên nhân tử vong, phân tích gánh nặng bệnh tật cũng như xác định các yếu tổ ảnh hưởng đến sức khoẻ và tử vong, đồng thời đề xuất một số giải pháp, kiến nghị phù hợp biến đổi mô hình bệnh tật của tỉnh Vĩnh Long.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến