Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án “Chế biến và bảo quản sản phẩm có độ hoạt động của nước (aw) thấp từ nguyên liệu cá lóc nuôi của tỉnh Vĩnh Long”
 
PGS, TS. Nguyễn Văn Mười
 
2017
 
Công nghiệp - TTCN - Chế biến
 
Trường Đại học Cần Thơ
 
 
 
Xuất sắc
 

Mục tiêu của dự án là nghiên cứu ứng dụng quy trình chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu cá lóc nuôi (khô cá lóc, chà bông cá lóc và chả cá lóc) đạt chất lượng và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức ứng dụng thực tế quy trình tại một số cơ sở trên địa bàn tỉnh (hộ dân/tổ hợp tác/hợp tác xã/doanh nghiệp); đề xuất các giải pháp duy trì và ứng dụng kết quả. Báo cáo tổng kết cho thấy, dự án đá đánh giá được thực trạng nuôi, quy trình chế biến, chất lượng sản phẩm từ cá lóc và tình hình tiêu thụ cá lóc, các sản phẩm từ cá lóc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; đã nghiên cứu, thực nghiệm và đề xuất được 03 quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm từ cá lóc (03 loại khô, chả và chà bông) đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và được đánh giá cảm quan tốt; chuyển giao công nghệ cho 04 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân; đề xuất được các giải pháp duy trì và phát triển…
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 23 khách Trực tuyến