Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng quy trình và mô hình quản lý tổng hợp sâu đục củ khoai lang ở Tỉnh Vĩnh Long
 
PGS, TS. Lê Văn Vàng và ThS. Nguyễn Ngọc Tuyết
 
2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Vĩnh Long
 
 
 
Xuất sắc
 

đề tài đã tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu từ 97 nông hộ tại 06 xã thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả phân tích, đánh giá cho thấy, thực trạng tình hình gây hại của sâu đục củ khoai lang là đặc biệt nghiêm trọng và nông dân phòng trị chủ yếu là dùng biện pháp hoá học; sâu đục củ khoai lang được xác nhận là loài Nacoleia sp. thuộc họ Crambidae, bộ cánh vảy (Lepidoptera); xây dựng thành công mô hình thực nghiệm quy trình quản lý tổng hợp sâu đục củ khoai lang trên nền tảng các giải pháp kỹ thuật gồm canh tác, rãi và phun nấm xanh, trồng sả làm cây xua đuổi, đặt bẫy pheromone giới tính của sùng khoai lang và sử dụng thuốc trừ sâu chọn lọc khi thật sự cần thiết...
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến