Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Giải pháp tổng thể ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 
PGS, TS. Lê Văn Trung
 
2017
 
Công nghệ thông tin
 
Trung tâm Địa tin học, Đại học Quốc gia TP. HCM
 
 
 
Đạt
 

Đề tài nhằm mục tiêu xây dựng giải pháp tổng thể ứng dụng và phát triển Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information Systems - GIS) phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh nhằm đáp ứng công tác quản lý kinh tế, xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
đề tài đã tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu từ 20 đơn vị làm cơ sở đề xuất giải pháp tổng thể ứng dụng và phát triển GIS phù hợp với điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh; đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng GIS và viễn thám (27 người); đề xuất theo thứ tự ưu tiên các dự án trọng điểm với phân kỳ lộ trình đầu tư cụ thể đến năm 2020; đề xuất mô hình trung tâm ứng dụng GIS và các giải pháp công nghệ phù hợp Chương trình Hệ thống thông tin địa lý Đồng bằng sông Cửu Long (MekongDelta GIS - MGIS); xây dựng quy trình chia sẻ và giải pháp cập nhật dữ liệu GIS từ ảnh vệ tinh VNREDSat-1…
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 24 khách Trực tuyến