Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án “Thử nghiệm giống dưa lưới Golden Emeral trong nhà màng ứng dụng kỹ thuật tưới nhỏ giọt tại huyện An Phú”
 
ThS. Nguyễn Văn Đệ
 
5/2019
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trang trại rau củ quả an toàn DH (DHFarm) – huyện An Phú
 
 
 
Đạt
 

Mục tiêu chung của dự án là: Xây dựng nhà màng 969m2 sản xuất thử nghiệm dưa lưới sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt. Trong đó, mục tiêu cụ thể là:

- Xây dựng 01 nhà màng 969m2 tại xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú.

- Sản xuất thử nghiệm dưa lưới Golden Emeral.

- Năng suất dưa lưới đạt hơn 3,0 tấn/vụ/1.000m2 (1 năm thực hiện 3 vụ).

- Sản phẩm loại 1 >70% (Trọng lượng trái >1,2kg, hàm lượng đường 12 -16 độ brix, hàm lượng nitrat nhỏ hơn 180ppm).

Nội dung thực hiện dự án gồm 4 nội dung chính như sau:

- Nội dung 1: Xây dựng nhà màng diện tích 969 m2.

- Nội dung 2: Lắp đặt hệ thống tưới, bón phân nhỏ giọt.

- Nội dung 3: Sản xuất thử nghiệm 2.500 cây dưa lưới Golden Emeral.

- Nội dung 4 Báo cáo tổng kết dự án.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến