Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
 
TS. Nguyễn Văn Hòa
 
2019
 
Giáo dục
 
Trường Đại học An Giang
 
 
 
Trung bình
 

- Khảo sát hiện trạng của các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin hiện có của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang.
- Nghiên cứu xác định xu hướng phát triển trong tương lai về yêu cầu lưu trữ, trao đổi, chia sẻ dữ liệu trong ngành giáo dục và đào tạo.
- Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng cơ sở dữ liệu nền dùng chung cho ngành giáo dục và đào tạo với 10 lớp dữ liệu nền đồng thời phân tích yêu cầu truy vấn và lưu trữ của cơ sở dữ liệu dùng chung.
- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý trực tuyến cơ sở dữ liệu nền dùng chung cho ngành giáo dục và bộ công cụ hỗ trợ việc nhập/xuất, tích hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu hiện có của ngành.
- Nghiên cứu đề xuất và triển khai các cơ chế bảo mật cơ sở dữ liệu nền và các nguyên tắc nhập xuất dữ liệu an toàn và toàn vẹn cho các hoạt động tác nghiệp trong ngành giáo dục và đào tạo.
- Xây dựng quy định quản lý, vận hành, khai thác và tập huấn sử dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung cho 60 các bộ quản lý, kỹ thuật viên và giáo viên.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến