Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu và phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho một số cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh An Giang
 
PGS.TS. Lê Văn Hòa
 
05/2019
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trường Đại học Cần Thơ
 
 
 
Đạt
 

- Xây dựng bộ tiêu chí xác định và phân vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho các loại cây trồng chủ lực (lúa, rau màu, cây ăn trái, hoa kiểng, cây dược liệu) và con bò của tỉnh An Giang.
- Phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng vùng chăn nuôi bò ứng dụng công nghệ cao (đồng cỏ, giống, kỹ thuật nuôi).
- Đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại tỉnh An Giang.
Sản phẩm:
- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đề tài;
- Bộ tiêu chí xác định và phân vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao các đối tượng cây trồng chủ lực và chăn nuôi bò;
- Mô hình mẫu về ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò thịt ở huyện Tri Tôn;
- 11 báo cáo chuyên đề về: 1) Kết quả khảo sát đất, nước tỉnh An Giang; 2) Đánh giá thực trạng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015; 3) Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp 2015; 4) Bộ tiêu chí về khả năng thích nghi cho các mô hình canh tác; 5) Phân vùng thích nghi đất đai cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; 6) Hiện trạng và tiềm năng phát triển chăn nuôi bò theo hướng công nghệ cao; 7) khảo sát năng suất sinh trưởng và thành phàn hóa học của 6 loại cây thức ăn cho bò trồng thử nghiệm tại huyện Tri Tôn; 8) Nâng scao hiệu quả cải tiến kỹ thuật trên năng suất và sức khỏe của bò thịt; 9) Phân tích đánh giá tiềm năng phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 10) Phân tích đa tiêu chí, phân tích từng bậc; 11) Đề xuất chính sách cho úng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp;
- 05 bản đồ tỷ lệ 1/100.0000 về: phân bố thổ nhưỡng trên địa bàn tỉnh An Giang; đất; độ sâu ngập; thời gian ngập; phân vùng thích nghi cho vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tỉnh An Giang;
- Bộ tài liệu khuyến nông, tham khảo hướng dẫn cho các tổ chức, trung tâm, phòng ban, hội ở địa phương có áp dụng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao tỉnh An Giang;
- Kỷ yếu hội thảo khoa học;
- 03 bài báo khoa học và hỗ trợ đào tạo 03 thạc sĩ và 03 cử nhân từ kết quả nghiên cứu đề tài.
Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đánh giá cao và thống nhất nghiệm thu kết quả với tổng số điểm trung bình là 76,78/100 điểm, xếp loại khá.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 34 khách Trực tuyến