Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng – Thực trạng và giải pháp
 
ThS. Lê Minh Hoàng
 
5/2018
 
Văn hóa xã hội
 
Trường Chính trị Tôn Đức Thắng
 
 
 
Khá
 

Mục tiêu đề tài là nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; tiếp tục khẳng định và phát huy những đóng góp của Trường vào quá trình xây dựng, phát triển các địa phương, ban ngành và toàn tỉnh; khẳng định và củng cố vị thế là trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị trong tỉnh của Trường.
Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được Bộ cơ sở dữ liệu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở tỉnh An Giang trong 30 năm đổi mới (1986-2016); Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; Đánh giá được hiện trạng và đề xuất 10 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở tỉnh An Giang; Xây dựng mô hình thực nghiệm về phương pháp dạy và học tích cực.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 23 khách Trực tuyến