Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án Xây dựng mô hình trồng xà lách thủy canh đạt chứng nhận rau an toàn tại huyện Thoại Sơn
 
KS. Đoàn Mai Bá Vĩ
 
4/2019
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang
 
 
 
Đạt
 

Mục tiêu chung của dự án là: Xây dựng 01 mô hình sản xuất thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao với diện tích 1.000m2 trồng rau xà lách an toàn tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang nhằm giúp nông dân chủ động sản xuất rau trong nhà lưới bằng kỹ thuật thủy canh, đáp ứng nhu cầu rau đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thị trường nội địa và tiến tới xuất khẩu. Trong đó, mục tiêu cụ thể là:
Xây dựng 01 mô hình ứng dụng công nghệ cao với diện tích 1.000m2 trồng rau xà lách an toàn, bao gồm:
- Xây dựng 01 nhà lưới và lắp đặt hệ thống thủy canh 1.000m2.
- Trong thời gian dự án sản xuất 11 vụ rau xà lách gồm 04 loại: xà lách OKALEAFT xanh, xà lách OKALEAFT tím, xà lách mỡ, xà lách ROMAINE.
- Sản phẩm rau xà lách đạt chứng nhận tiêu chuẩn rau an toàn.
- Năng suất đạt 2,5 tấn/vụ/1.000m2 rau xà lách an toàn.
- Hiệu quả kinh tế mô hình trên tăng gấp 1,5 lần so với mô hình canh tác rau xà lách theo truyền thống.
Nội dung thực hiện dự án gồm 3 nội dung chính như sau:
- Nội dung 1: Chọn hộ tham gia dự án. Thiết kế, xây dựng nhà lưới 1.000m2 và lắp đặt hệ thống thủy canh.
- Nội dung 2: Trồng và chăm sóc 04 loại rau xà lách theo mục tiêu đạt tiêu chuẩn an toàn.
- Nội dung 3: Tổ chức hội thảo tổng kết dự án.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 24 khách Trực tuyến