Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án “Xây dựng mô hình trồng chuối già Philippines nuôi cấy mô tại xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
 
ThS. Lê Thị Ái
 
12/2018 Gia hạn đến 4/2019
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang
 
 
 
Đạt
 

Mục tiêu chung của dự án là: Xây dựng mô hình trồng cây chuối Philippines nuôi cấy mô nhằm giúp cho hộ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đồng thời ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, tăng năng suất cho cây trồng, đa dạng hóa sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Trong đó, mục tiêu cụ thể là:
- Xây dựng 01 mô hình trồng cây chuối Philippines nuôi cấy mô với diện tích 5.000 m2 tại huyện Thoại Sơn.
- Hoàn thiện quy trình trồng chuối Philippines nuôi cấy mô phù hợp với điều kiện tự nhiên tại xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn.
- Năng suất mỗi buồng cân nặng từ 25 - 30 kg/buồng.
- Hiệu quả kinh tế tăng ít nhất 30% so với mô hình hiện có tại địa phương.
Nội dung thực hiện dự án gồm 3 nội dung chính như sau:
- Nội dung 1: Khảo sát, chọn hộ tham gia dự án.
- Nội dung 2: Xây dựng 01 mô hình trồng cây chuối Philippines nuôi cấy mô với diện tích 5.000 m2 tại huyện Thoại Sơn
- Nội dung 3: Tổ chức hội thảo tổng kết dự án.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến