Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu thành phần các hoạt chất có tác động hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa từ củ ngải bún (Boesenbergia pandurata) ở An Giang
 
PGS.TS. Nguyễn Trung Nhân
 
4/2019
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trường Đại học Khoa học tự nhiên
 
 
 
Khá
 

kết quả về số lượng, khối lượng, chủng loại sản phẩm theo đặt hàng và hợp đồng nghiên cứu khoa học của các kết quả thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như sau:
- Bộ 6 chất đối chiếu (marker), với 10 mg/chất, độ tinh khiết > 90%.
- Cao chiết bán thành phẩm từ củ ngải bún (100 gram).
- Bột nguyên liệu nano (50 gram, hệ phân tán kích thước < 1.000 nm, nồng độ cao > 2%).
- Viên nang cứng (5.000 viên).
- Tên, cấu trúc và hàm lượng các hợp chất có tác dụng ức chế sự phát triển các dòng tế bào ung thư đường tiêu hóa (20 hợp chất).
- Quy trình phân tích định lượng các thành phần chính có trong củ ngải bún bằng phương pháp HPLC- DAD.
- Quy trình sơ chế nguyên liệu đạt tiêu chuẩn cơ sở.
- Quy trình điều chế cao chiết bán thành phẩm.
- Quy trình tạo hệ phân tán nano và bột sản phẩm.
- Hồ sơ dược lý của cao chiết và sản phẩm bột nano.
- 02 Bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành.
- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ chuyên ngành hóa hữu cơ.
- Đào tạo, tập huấn 20 học viên của tỉnh An Giang về quy trình thu hái, bảo quản và chế biến nguyên liệu ngải bún.
- Đào tạo, chuyển giao các quy trình công nghệ cho 02 cán bộ kỹ thuật của tỉnh An Giang.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến