Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang
 
Thạc sĩ Phạm Hồng Ngọc và Thạc sĩ Dương Hồng Quang
 
2019
 
Văn hóa xã hội
 
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
 
 
 
Xuất sắc
 

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng bộ khung năng lực, làm cơ sở cho cơ quan, tổ chức đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, tuyển chọn, sắp xếp, bố trí, quy hoạch, bổ nhiệm những công chức lãnh đạo, quản lý thực sự có năng lực trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Tiền Giang.

Đề tài đã hệ thống hóa và góp phần làm phong phú thêm những tri thức về năng lực, quản lý nguồn nhân lực dựa vào năng lực, xây dựng khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện.

Kết quả nghiên cứu của Đề tài đã giải quyết được yêu cầu quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý trong tỉnh đó là:

- Xác định được những năng lực mà người công chức lãnh đạo, quản lý cần phải có, định nghĩa rõ ràng về các năng lực, các biểu hiện của năng lực và các cấp độ năng lực.

- Đề xuất khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Tiền Giang. Về cơ bản, khung năng lực được chia thành 04 nhóm, mỗi nhóm có các năng lực đặc trưng khác nhau và chia thành nhiều cấp độ, mỗi cấp độ sẽ có các yêu cầu cụ thể.

+ Nhóm năng lực "Làm việc với người khác" gồm: Xây dựng các mối quan hệ, Giao tiếp, Làm việc nhóm, quản lý xung đột.

+ Nhóm năng lực "Giải quyết công việc" gồm: Quản lý công việc, Giải quyết vấn đề, Nghiên cứu và phân tích, Kế hoạch và tổ chức.

+ Nhóm năng lực "Lãnh đạo" gồm: Ra quyết định, Lãnh đạo nhóm, Phát triển người khác, Quản lý thực thi.

+ Nhóm năng lực "Tự quản lý" gồm: Chủ động, Thích ứng, Học để ứng dụng, Điều hòa căng thẳng.

Sản phẩm "Sổ tay Khung năng lực của công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang" có những ứng dụng rất thiết trong việc đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cũng như sắp xếp, bố trí, quy hoạch, bộ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý trong tỉnh.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 19 khách Trực tuyến